Job offers: tai chi

Sponsored
FlexPlus

Retail Security Officer

FlexPlus :: London, London :: over 30 days ago

An excellent opportunity has arisen for a Security Officer to join Kingdom Security; one of the UK's fastest growing security/cleaning companies. In return we offer a company award scheme, optional work place pension, career progression and access to a substantial free online training academy for professional development. Kingdom Security ...

Sponsored
FlexPlus

Graphic Designer

FlexPlus :: Wantage, Oxfordshire :: over 30 days ago

Graphic Designer A Graphic Designer / Artworker is needed to join the marketing team at our award-winning luxury retirement village in Letcombe Regis, who are part of a global healthcare company and who currently have 5 operational villages in the UK and three more in development. Reporting to the Senior Designer, the Graphic Designer will be ...

Sponsored
FlexPlus

Trainee Estimator

FlexPlus :: Stoney Stanton, Leicestershire :: 22 days ago

An exciting opportunity has arisen for a Trainee Estimator to join our well established manufacturing company based in Stoney Stanton, Leicestershire. In return, we offer a competitive salary, 28 days holiday which rises to 31 in the second year of employment and excellent career opportunities. We are a leading manufacturer of structural building ...

Digital Media Officer / Swyddog Cyfryngau Digidol

Swyddle :: Wales, South Yorkshire :: 16 days ago

... where the requirement to speak and write English and Welsh is essential. Oes gennych chi dân yn eich bol am bethau digidol? Ydych chi`n caru creu cynnwys? Ydych chi`n cael ... nos Lun 17 Ebrill 2017 Dyddiad y cyfweliad: Dydd Mercher 26 Ebrill 2017 Mae Cymdeithas Tai Newydd yn ddarparwr arloesol 3,000 o gartrefi fforddiadwy o safon uchel i denantiaid ...

Sales Administrator

Pertemps Reading Commercial :: Reading, Berkshire :: 28 days ago

... position based in Goring RG8 -------------------- Interviewing now for March start!! -------------------- Would you like to work for an employer that offers lunch time Tai Chi classes and monthly takeaways?! Do you want to progress your career within a dynamic and growing organisation who provide excellent in-house and external training? You ...

Customer Service Advisor

Pertemps Reading Commercial :: Reading, Berkshire :: 29 days ago

... position based in Goring RG8 -------------------- Interviewing now for March start!! -------------------- Would you like to work for an employer that offers lunch time Tai Chi classes and monthly takeaways?! Do you want to progress your career within a dynamic and growing organisation who provide excellent in-house and external training? You ...

Apprentice Grounds Maintenance Operative

North Wales Housing :: over 30 days ago

... be redirected to the North Wales Housing website. Prentis Cynnal a Chadw Tiroedd Ydych chi'n berson brwdfrydig a rhagweithiol a fyddai'n mwynhau'r cyfle i weithio ... ym mhob agwedd o waith cynnal a chadw tiroedd? Os felly, byddwch yn falch i glywed bod Tai Gogledd Cymru gyda cyfle cyffrous i Prentis Cynnal a Chadw Tiroedd i ymunor Thîm ...

Project Worker (Field Based, Supported Housing)

North Wales Housing :: over 30 days ago

... date: 15 March 2017 By clicking apply on this site, you will automatically be redirected to the North Wales Housing website. Gweithiwr Prosiect (Yn y Maes, Tai â Chefnogaeth) Ydych chi'n berson thosturiol sy'n ffynnu mewn rôl sy'n canolbwyntio ar y cleient a fyddai'n mwynhau'r cyfle i weithio ar gyfer menter ...

Project Worker (Supported Housing)

North Wales Housing :: over 30 days ago

... 2017 Interview date: 16 March 2017 By clicking apply on this site, you will automatically be redirected to the North Wales Housing website. Gweithiwr Prosiect (Tai â Chefnogaeth) Ydych chi'n berson thosturiol sy'n ffynnu mewn rôl sy'n canolbwyntio ar y cleient a fyddai'n mwynhau'r cyfle i weithio ar gyfer menter ...

Project Worker (Youth Justice, Supported Housing)

North Wales Housing :: over 30 days ago

... 17 March 2017 By clicking apply on this site, you will automatically be redirected to the North Wales Housing website. Gweithiwr Prosiect (Cyfiawnder Ieuenctid, Tai â Chefnogaeth) Ydych chi'n berson thosturiol sy'n ffynnu mewn rôl sy'n canolbwyntio ar y cleient a fyddai'n mwynhau'r cyfle i weithio ar gyfer menter ...

Apprentice Estates Technician

Blue Octopus Recruitment Limited :: over 30 days ago

... of the application form via email. Prentis Technegydd Ystadau Glannau Dyfrdwy Lleiafswm Cyflog Cenedlaethol ar gyfer Prentisiaid 12 Mis Contract Cyfnod Penodol Oes gennych chi 5 TGAU (gan gynnwys Mathemateg a Saesneg) gradd C neu uwch neu gymwysterau cyfwerth? Ydych chin dymuno ennill cyflog wrth ddysgu? Os felly, mae gennym ni gyfle perffaith i ...

CNC Turner Permanent

Major Recruitment (Doncaster Technical) :: Mansfield, Nottinghamshire :: over 30 days ago

... etc Must have a desire and can do attitude. be able to work to deadlines and work as part of a team. Machines: Doosan Puma 2600y Spinner TC6T Yang ML- 15A (bar feeder) Tong Tai TNL -100T Proturn 555/420/410 Permanent position with excellent rates of pay dependant on experience 39 hrs per week Mon- Fri Monday to Thursday 7.30am to 4.30pm Friday 7.30 ...

Blue Octopus Recruitment Limited

Lecturer in Counselling BLUL47296

Blue Octopus Recruitment Limited :: 4 days ago

... arholiadau yn ôl y galw. Fel tiwtor, byddwch hefyd yn darparu arweiniad addysgol hynod werthfawr ac arweiniad ir myfyrwyr ac yn cysylltu âr rhieni yn ôl y gofyn Bydd rhaid i chi gwblhau a chreu dogfennau y cytunwyd arnynt fel adroddiadau presenoldeb, cynlluniau gwaith, adolygiadau cyrsiau , adroddiadau dadansoddi cyrsiau ac adroddiadau myfyrwyr Bydd ...

Lecturer in Carpentry & Joinery

Blue Octopus Recruitment Limited :: Wrexham :: over 30 days ago

... y galw. Byddwch yn darparu arweiniad addysgol a chymorth gwerthfawr i fyfyrwyr yn eich swyddogaeth fel tiwtor personol ac yn cysylltu â rhieni fel y bo angen. Bydd gofyn i chi lunio a chwblhau dogfennau y cytunwyd arnynt, fel adroddiadau presenoldeb, cynlluniau gwaith, cofnodion gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau ac ...

Bilingual Receptionist/Administrator | Derbynnydd/Gweinyddydd

Swyddle :: Cardiff, Cardiff :: over 30 days ago

... hyd 31ain Mawrth 2020 Atebol i: Rheolwr y Swyddfa Canolfan: T? Llywodraeth Leol, Caerdydd Dyddiad Cau: 27 Mawrth 2017 Diben: Wrth gynnig gwasanaeth cyflawn yn y dderbynfa, chi fydd y ddolen gyswllt gyntaf o ran ymwelwyr, ymholiadau, nwyddau a galwadau ffôn. A chithau`n un o weithwyr gweinyddu WLGA hefyd, bydd rhaid cyflawni dyletswyddau gweinyddu ...

Invigilators

Blue Octopus Recruitment Limited :: 3 days ago

... gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer. Fel goruchwyliwr, bydd rhaid i chi hwyluso cynnal arholiadau yn unol â chyfarwyddiadaur gwahanol gyrff dyfarnu. Bydd rhaid i chi wylior myfyrwyr yn ofalus yn ystod eu harholiadau i atal unrhyw gamarfer bydd ...

Lecturer - Animal Care

Blue Octopus Recruitment Limited :: Ruthin, Denbighshire :: over 30 days ago

... galw. Yn eich swyddogaeth fel tiwtor personol, byddwch hefyd yn rhoi arweiniad addysgol a chymorth gwerthfawr i fyfyrwyr ac yn cysylltu â rhieni fel y bo angen. Bydd rhaid i chi lunio a chwblhaur dogfennau y cytunwyd arnynt, fel adroddiadau presenoldeb, cynlluniau gwaith, cofnodion gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau ac ...

Lecturer in Independent Living Skills

Blue Octopus Recruitment Limited :: over 30 days ago

... swyddogaeth fel tiwtor personol, byddwch hefyd yn darparu cymorth ac arweiniad addysgol gwerthfawr i fyfyrwyr ac yn cysylltu â'r rhieni yn ôl yr angen. Bydd rhaid i chi gwblhau a chynhyrchu dogfennau y cytunwyd arnynt, fel adroddiadau presenoldeb, cynlluniau gwaith, adolygiadau cyrsiau, dadansoddiadau cyrsiau ac adroddiadau myfyrwyr. Bydd ...

Get new jobs for this search to your email for free!

By registering the Job Alert you accept the provisions of our Terms of Use.

Page     1| 2