Job offers: tai chi

Sponsored
FlexPlus

Finance Administrator

FlexPlus :: Leicestershire :: 17 days ago

We are looking to recruit an experienced Finance Administrator to join our busy team. The successful applicant should have excellent attention to detail, be self-motivated, and flexible in their approach. In return we can offer a competitive salary, company profit-related bonus scheme, company pension (service related), childcare voucher scheme, ...

Sponsored
FlexPlus

Security Officer

FlexPlus :: London, London :: over 30 days ago

An excellent opportunity has arisen for a Security Officer to join Kingdom Security; one of the UK's fastest growing security companies. Kingdom has all the power of a national organisation you would expect but we support our service provision from our network of regional support offices. We are an industry leading security provider and ...

Sponsored
FlexPlus

Administration Assistant

FlexPlus :: Aylesford, Kent :: 4 days ago

A fantastic opportunity has arisen for a Hire Administrator to join a privately owned hire firm based in our Maidstone Depot. In return, we offer a competitive salary plus employer contribution pension scheme. Since formation in 1969, the company has grown into a leading, privately owned hire firm, specialising in the hire of both mechanical, ...

CNC Turner Permanent

Major Recruitment (Doncaster Technical) :: Mansfield, Nottinghamshire :: 29 days ago

... etc Must have a desire and can do attitude. be able to work to deadlines and work as part of a team. Machines: Doosan Puma 2600y Spinner TC6T Yang ML- 15A (bar feeder) Tong Tai TNL -100T Proturn 555/420/410 Permanent position with excellent rates of pay dependant on experience 39 hrs per week Mon- Fri Monday to Thursday 7.30am to 4.30pm Friday 7.30 ...

Pennaeth Dylanwadu a Chyfathrebu

Stroke Association :: Cardiff, Cardiff :: 19 days ago

... dylanwadu. Mae`r rôl allweddol hon yn cynnwys arwain polisïau allanol a dylanwadu, yn ogystal â`n strategaethau cyfathrebu ar gyfer yr elusen yng Nghymru. Bydd angen i chi fod yn gyfathrebwr dwyieithog gwych, a meddu ar ddealltwriaeth ddofn o feysydd cyfryngau a gwleidyddiaeth Cymru, a`r polisïau a`r ddeddfwriaeth sy`n berthnasol i bobl a ...

Work Based Assessor in Catering & Hospitality BLUA43699

Blue Octopus Recruitment Limited :: 25 days ago

... mewn lleoliad cyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac yn hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer. Yn y swydd hon bydd gofyn i chi asesur ystod lawn o gymwysterau NVQ Arlwyo a Lletygarwch lefelau 2, 3 a 4 ac yn dadansoddi anghenion hyfforddi ymgeiswyr yn y gweithle. Byddwch yn cofrestru ymgeiswyr ar ...

Library Services Officer BLUL43607

Blue Octopus Recruitment Limited :: 29 days ago

... effeithiol o amgylchfyd y gwasanaeth llyfrgell a dysgu. Byddwch yn cynorthwyo a chynnal e-systemau fel bod y gwasanaeth yn gweithredun effeithiol ac yn effeithlon wrth i chi gynllunio, dylunio a chyflwyno sesiynau sgiliau i ateb gofynion y cwricwlwm ar dysgwyr. Byddwch wedi cael eich addysgu hyd at NVQ Lefel 3 (neun gyfatebol), gyda phrofiad o ...

Lecturer in Construction Professions

Blue Octopus Recruitment Limited :: Wrexham :: 28 days ago

... yn ôl y gofyn. Yn gweithredu fel Tiwtor Personol byddwch yn darparu cymorth a chwnsela addysgol gwerthfawr i fyfyrwyr, a chysylltu â rhieni pan fo angen. Bydd rhaid i chi gwblhau a chynhyrchu dogfennau a gytunwyd arnynt fel adroddiadau presenoldeb, cynlluniau gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau ac adroddiadau myfyrwyr. ...

Deputy Director Hospitality and Catering

Blue Octopus Recruitment Limited :: 7 days ago

... ceisiadau yw 5 pm dydd Iau 26 Ionawr 2017. Cynhelir cyfweliadau dydd Gwener 3 Chwefror 2017. Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais

AR&M Engineer

Sitec Group :: Reading, Berkshire :: 25 days ago

... culture Knowledge, Skills & Experience * Knowledge of statistical engineering techniques * Thorough familiarity with AR&M calculations e.g. PFD's, Markov, Chi Square, Weibull etc. * In-depth knowledge of Reliability requirements for Safety Systems, interlocks etc. * Able to construct and develop: Reliability Block Diagrams ...

Assessor in Theatrical and Media Make-up

Blue Octopus Recruitment Limited :: over 30 days ago

... DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Dyddiad Cau: 10/01/2017 Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais

Get new jobs for this search to your email for free!

By registering the Job Alert you accept the provisions of our Terms of Use.

Page     1