Job offers: tai chi

Sponsored
FlexPlus

Copywriter - Spain Based

FlexPlus :: London :: 26 days ago

We are a multinational leisure company incorporating hotels, construction, resort management, travel and direct sales, is currently seeking an experienced Copywriter for its resort in Mijas Costa. The Copywriter will be responsible for delivering communication support for all CLC World departments and associated activities. The role will suit a ...

Sponsored
FlexPlus

Senior Care Worker

FlexPlus :: Cumbria :: over 30 days ago

Senior Care Worker - Workington We are currently recruiting for care workers and support workers for Mears Care Limited, to provide personal and social care and support for people in their own homes. This is based in Workington and is a full time position with flexible working hours between 30-40 with a rate of (GBP)8.50 per hour. Mears is one of ...

Sponsored
FlexPlus

Warehouse Operative / Counterbalance FLT Driver

FlexPlus :: Lancashire :: over 30 days ago

An opportunity has arisen for a permanent full time Warehouse Operative / Counterbalance FLT Driver to join a leading company within the healthcare and wipes industry based in Manchester. In return we offer a competitive salary, and contributory pension scheme. We are a (GBP)15,000,000 turnover privately owned company with two divisions. The Wipes ...

Agency Partnership Officer (Supported Housing)

North Wales Housing :: 9 days ago

... date: 2 March 2017 By clicking apply on this site, you will automatically be redirected to the North Wales Housing website. Swyddog Partneriaeth Asiantaeth (Tai â Chefnogaeth) Ydych chi'n berson thosturiol sy'n ffynnu mewn rôl sy'n canolbwyntio ar y cleient a fyddai'n mwynhau'r cyfle i weithio ar gyfer menter ...

Project Worker (Supported Housing)

North Wales Housing :: 9 days ago

... 2017 Interview date: 16 March 2017 By clicking apply on this site, you will automatically be redirected to the North Wales Housing website. Gweithiwr Prosiect (Tai â Chefnogaeth) Ydych chi'n berson thosturiol sy'n ffynnu mewn rôl sy'n canolbwyntio ar y cleient a fyddai'n mwynhau'r cyfle i weithio ar gyfer menter ...

CNC Turner Permanent

Major Recruitment (Doncaster Technical) :: Mansfield, Nottinghamshire :: yesterday

... etc Must have a desire and can do attitude. be able to work to deadlines and work as part of a team. Machines: Doosan Puma 2600y Spinner TC6T Yang ML- 15A (bar feeder) Tong Tai TNL -100T Proturn 555/420/410 Permanent position with excellent rates of pay dependant on experience 39 hrs per week Mon- Fri Monday to Thursday 7.30am to 4.30pm Friday 7.30 ...

Support Assistant - Swansea - 001799

Pobl Group :: Swansea, Swansea :: 25 days ago

... Being a car owner and car driver is essential. This position includes sleep ins as part of the role. This post is 22 hours per week. Please note that in line with Tai Gwalia`s Probationary Procedure, employees will not normally be eligible to apply for internal, temporary, permanent, secondment or promotion opportunities until they have ...

Lecturer in Carpentry & Joinery

Blue Octopus Recruitment Limited :: Wrexham :: 15 days ago

... y galw. Byddwch yn darparu arweiniad addysgol a chymorth gwerthfawr i fyfyrwyr yn eich swyddogaeth fel tiwtor personol ac yn cysylltu â rhieni fel y bo angen. Bydd gofyn i chi lunio a chwblhau dogfennau y cytunwyd arnynt, fel adroddiadau presenoldeb, cynlluniau gwaith, cofnodion gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau ac ...

Lecturer in English Speakers of other Languages

Blue Octopus Recruitment Limited :: 7 days ago

... swyddogaeth fel tiwtor personol, byddwch hefyd yn darparu cymorth ac arweiniad addysgol gwerthfawr i fyfyrwyr ac yn cysylltu â'r rhieni yn ôl yr angen. Bydd rhaid i chi gwblhau a chynhyrchu dogfennau y cytunwyd arnynt, fel adroddiadau presenoldeb, cynlluniau gwaith, adolygiadau cyrsiau, dadansoddiadau cyrsiau ac adroddiadau myfyrwyr. Bydd ...

... Cymru Sense Cymru yn darparu ystod o wasanaethau ar draws Cymru ar gyfer pobl fyddarddall au teuluoedd. Mwy o wybodaeth am CanolBwynt Cymru ar gael ar ein gwefan. Yngln â chi ar hyn yr ydym yn ei gynnig Gall gweithio i Sense roi boddhad enfawr; rydym yn cynnig y cyfle i weithio mewn elusen fawr, amrywiol a llwyddiannus lle gall pobl ddatblygu eu ...

... byw yng Nghymru ar faterion cyfathrebu gan gynnwys darlledu radio a theledu masnachol, telegyfathrebu a materion sy`n ymwneud â sbectrwm a gwasanaethau post. Dyma gyfle i chi wneud cyfraniad sylweddol at ddiwydiant pwysig. Dylai ymgeiswyr feddu ar wybodaeth sy`n ymwneud â materion cyfathrebu neu fod â diddordeb yn y maes. Bydd y pwyllgor yn cwrdd ...

Business Intelligence Developer SAS Base & Microsoft BI

GSA Techsource Ltd :: Berkshire :: over 30 days ago

... - Experience of .Net within SQL Server, Analysis Services and Integration Services (VB.net/C#) GSA Techsource Ltd operates as an Employment Agency when recruiting for permanent vacancies, and an Employment Business when recruiting for contract vacancies. All contract rates quoted are to Ltd companies Benefits: Bonus, Pension, 25 days holiday, Chi

Instructor Demonstrator in Carpentry and Joinery BLUI44821

Blue Octopus Recruitment Limited :: Wrexham :: 17 days ago

... DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Dyddiad Cau: 10/2/17 Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais

to Instructor Demonstrator in Animal Care and ILS

Blue Octopus Recruitment Limited :: 12 days ago

... DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Dyddiad Cau: 16/02/2017 Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais

Get new jobs for this search to your email for free!

By registering the Job Alert you accept the provisions of our Terms of Use.

Page     1