Job offers: tai chi

Sponsored
FlexPlus

An excellent opportunity has arisen for an Apprentice Estimator / Operations Support to join a rapidly expanding roofing services company, based in Thoroton, Nottingham. In return, we offer an opportunity for career progression to 25k over a four-year period and company car from the outset of employment. Our family run firm has an enviable client ...

Sponsored
FlexPlus

Part Time Receptionist

FlexPlus :: West Midlands :: 2 days ago

Vacancy - Part Time Receptionist An excellent opportunity has arisen for a part time Receptionist to join a NHS Medical Surgery based in Kings Norton, Birmingham. In return we offer a competitive salary, NHS Pension, onsite parking and ongoing training. The Successful applicant will have: * Previous Reception skills * Good IT skills * Previous NHS ...

Sponsored
FlexPlus

Warehouse Operative - Afternoons

FlexPlus :: Desford, Leicestershire :: over 30 days ago

We have a fantastic opportunity for a Warehouse Operative to join our successful team within our clients prestigious operation in Desford, Leicestershire. The successful candidate will benefit from on-going full time work, excellent working conditions and between (GBP)7.27 - (GBP)7.53 per hour including a quarterly bonus. The Warehouse Operative ...

Digital Media Officer / Swyddog Cyfryngau Digidol

Swyddle :: Wales, South Yorkshire :: over 30 days ago

... where the requirement to speak and write English and Welsh is essential. Oes gennych chi dân yn eich bol am bethau digidol? Ydych chi`n caru creu cynnwys? Ydych chi`n cael ... nos Lun 17 Ebrill 2017 Dyddiad y cyfweliad: Dydd Mercher 26 Ebrill 2017 Mae Cymdeithas Tai Newydd yn ddarparwr arloesol 3,000 o gartrefi fforddiadwy o safon uchel i denantiaid ...

Sales Administrator

Pertemps Reading Commercial :: Reading, Berkshire :: over 30 days ago

... position based in Goring RG8 -------------------- Interviewing now for March start!! -------------------- Would you like to work for an employer that offers lunch time Tai Chi classes and monthly takeaways?! Do you want to progress your career within a dynamic and growing organisation who provide excellent in-house and external training? You ...

Customer Service Advisor

Pertemps Reading Commercial :: Reading, Berkshire :: over 30 days ago

... position based in Goring RG8 -------------------- Interviewing now for March start!! -------------------- Would you like to work for an employer that offers lunch time Tai Chi classes and monthly takeaways?! Do you want to progress your career within a dynamic and growing organisation who provide excellent in-house and external training? You ...

Blue Octopus Recruitment Limited

Lecturer in Counselling BLUL47296

Blue Octopus Recruitment Limited :: over 30 days ago

... arholiadau yn ôl y galw. Fel tiwtor, byddwch hefyd yn darparu arweiniad addysgol hynod werthfawr ac arweiniad ir myfyrwyr ac yn cysylltu âr rhieni yn ôl y gofyn Bydd rhaid i chi gwblhau a chreu dogfennau y cytunwyd arnynt fel adroddiadau presenoldeb, cynlluniau gwaith, adolygiadau cyrsiau , adroddiadau dadansoddi cyrsiau ac adroddiadau myfyrwyr Bydd ...

Lecturer in Physics

Blue Octopus Recruitment Limited :: Wrexham :: 6 days ago

... dysgu, marcio gwaith myfyrwyr a chysylltu â chyrff dyfarnu a phrifysgolion a diwydiant. Byddwch yn asesu deilliannaur dysgu a chyflawniadaur myfyrwyr. Bydd yn ofynnol i chi allu adnabod cryfderau ac anghenion datblygur myfyrwyr au gwneud yn ymwybodol ohonynt a rheoli sut maer myfyrwyr yn dysgu yn y dosbarth yn effeithiol ac yn briodol. Fel ...

Bilingual Receptionist/Administrator | Derbynnydd/Gweinyddydd

Swyddle :: Cardiff, Cardiff :: over 30 days ago

... hyd 31ain Mawrth 2020 Atebol i: Rheolwr y Swyddfa Canolfan: T? Llywodraeth Leol, Caerdydd Dyddiad Cau: 27 Mawrth 2017 Diben: Wrth gynnig gwasanaeth cyflawn yn y dderbynfa, chi fydd y ddolen gyswllt gyntaf o ran ymwelwyr, ymholiadau, nwyddau a galwadau ffôn. A chithau`n un o weithwyr gweinyddu WLGA hefyd, bydd rhaid cyflawni dyletswyddau gweinyddu ...

Invigilators

Blue Octopus Recruitment Limited :: over 30 days ago

... gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer. Fel goruchwyliwr, bydd rhaid i chi hwyluso cynnal arholiadau yn unol â chyfarwyddiadaur gwahanol gyrff dyfarnu. Bydd rhaid i chi wylior myfyrwyr yn ofalus yn ystod eu harholiadau i atal unrhyw gamarfer bydd ...

Grounds Person BLUG47726

Blue Octopus Recruitment Limited :: 29 days ago

... mewn cynnal a chadw cyfleusterau, cymhwyster llif gadwyn neu gymhwyster chwistrellu, ond nid yw hyn yn hanfodol mewn unrhyw fodd. Y cwbl rydym yn gofyn amdano yw bod gennych chi wir ddiddordeb mewn pob agwedd o gynnal a chadw tiroedd a bod gennych brofiad o swydd debyg i helpu gyda hynny. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus drwydded yrru gyfredol. ...

Assistant Restaurant and Bar Floor Manager - Trader Vic's

Hilton Worldwide :: London, London :: over 30 days ago

The Iconic Trader Vic's Restaurant and Bar, London is now recruiting for an Assistant Floor Manager! Trader Vic's Worldwide is the Home of the Original Mai Tai® and has a rich history of success and innovation that all began in 1934 when Vic "The Trader" Bergeron built a cozy little saloon on San Pablo Avenue in Oakland, and ...

Welsh Speaking Sales Negotiator

Brook Street UK :: Newport, Cornwall :: over 30 days ago

Ydych chi'n siaradwr Cymraeg? If so, then we have a great opportunity for you to join a growing company in Newport as a Sales Negotiator. If you are passionate about sales and love being on the phone (basically spending all day talking!), and want to be part of an ever growing company in which there will be room to climb up the ladder, then ...

Lecturer in Health & Social Care

Blue Octopus Recruitment Limited :: over 30 days ago

... arholiadau yn ôl y gofyn. Byddwch yn cynnig arweiniad a chymorth addysgol gwerthfawr i fyfyrwyr fel tiwtor personol ac yn cysylltu â rhieni yn ôl yr angen. Bydd rhaid i chi gwblhau a chyflwyno dogfennau y cytunwyd arnynt, er enghraifft; adroddiadau presenoldeb, cynlluniau gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau ac adroddiadau ...

Randstad Education

1: 1 Cynorthwy-ydd Addysgu

Randstad Education :: Mold, Flintshire :: 7 days ago

... ysgol yn awyddus i ddod o hyd i Cynorthwy-ydd Addysgu cleifion gyda sgiliau cyfathrebu cryf. Yn ogystal ? hyn, mae hyblygrwydd yn hanfodol gan y gallai fod angen i chi hefyd wneud gwaith gr?p bach gyda grwpiau eraill o blant. Mae'n ofynnol i ymgeiswyr ar gyfer y swydd hon yn y tymor hir i gael cymhwyster Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 2 ...

Deputy Director - Engineering (Advanced Manufacturing)

Blue Octopus Recruitment Limited :: 20 days ago

... ddymunol petai ymgeiswyr yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl. Byddwn yn gofyn am Ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd a byddwn yn gofyn i chi gofrestru gydar Cyngor Gweithlu Addysg. Dyddiad Cau: 03/05/2017 Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y ...

Blue Octopus Recruitment Limited

Head of Business Development

Blue Octopus Recruitment Limited :: 17 days ago

... gwasanaeth i sicrhaur ffrydiau incwm gorau posibl a chynyddu proffidoldeb. Gan arwain gyda rheolir tîm gwerthiannau masnachol ai gyfeiriad ir dyfodol, bydd yn ofynnol i chi sicrhau enw da a rhagoriaeth mewn hyfforddi a datblygu a sicrhau bod y targedau syn gysylltiedig â gwasanaethau i gyflogwyr yn cael eu cyflawni hyd yr eithaf. Byddwch yn ...

... amrywiol a llwyddiannus lle gall pobl ddatblygu eu sgiliau, eu gwybodaeth au gyrfaoedd mewn amgylchedd cefnogol a hyblyg. Yn ogystal, rydym yn cynnig cyfleoedd ardderchog i chi ddatblygu a chael hyfforddiant, ymuno ân Cynllun Pensiynau Personol Grp a mwynhaur hawl i wyliau blynyddol hael. Yngln âr swydd Fel Swyddog Ymyrryd (Uwch-weithiwr Cymorth) ...

Get new jobs for this search to your email for free!

By registering the Job Alert you accept the provisions of our Terms of Use.

Page     1| 2