Job offers: tai chi

Sponsored
FlexPlus

Care Worker

FlexPlus :: London, London :: 14 days ago

Mears have a number of opportunities available for Care Workers to join our company. In return, we offer excellent pay rates, guaranteed hours contracts, paid training, free uniform, the opportunity to complete the NVQ/ QCF Health and Social Care qualification, extensive training, company annual fun days, child care voucher scheme, flexible working ...

Sponsored
FlexPlus

Security Officer

FlexPlus :: Cheshire :: 18 days ago

An excellent opportunity has arisen for a Retail Security Officer to join Kingdom Security; one of the UK's fastest growing security/cleaning companies. In return we offer a company award scheme, optional work place pension, career progression and access to a substantial free online training academy for professional development. Kingdom ...

Sponsored
FlexPlus

Cleaner

FlexPlus :: Milton Keynes, Buckinghamshire :: 2 days ago

An excellent opportunity has arisen for a Cleaner to join Kingdom Security; one of the UK's fastest growing security companies. In return we offer a company award scheme, optional work place pension, career progression and access to a substantial free online training academy for professional development. Kingdom Security was formed in 1993 ...

... â bosibl a gostyngiad unigrwydd. Er ei bod yn debygol y bydd yr oriau yn cael ei gyflwyno ar ddydd Mawrth , gallai hyn fod yn amodol i newid . Felly mae'n rhaid i chi fod yn gallu gweithio oriau hyblyg i weddu i ofynion y gwasanaeth a bod ganddynt y gallu i weithio ar eich liwt eich hun Amdanoch chi gynnig Hoffem glywed gennych os oes ...

... an SCC company in Vietnam to support our European customers. We have an exciting career opportunity develop business for our brand new Software Development operation in Ho Chi Minh City. As part of the SCC Services organisation, SCC Vietnam will provide software development and testing for the core applications used in our delivery model. In ...

Lecturer in English

Blue Octopus Recruitment Limited :: Wrexham :: 27 days ago

... allanol yn ôl y gofyn. Byddwch yn cynnig arweiniad a chymorth addysgol gwerthfawr i fyfyrwyr fel tiwtor personol ac yn cysylltu â rhieni yn ôl yr angen. Bydd rhaid i chi gwblhau a chyflwyno dogfennau y cytunwyd arnynt, er enghraifft; adroddiadau presenoldeb, cynlluniau gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau ac adroddiadau ...

Instructor / Demonstrator Plumbing

Blue Octopus Recruitment Limited :: Wrexham :: 27 days ago

... fydd yn cael cynnig y swydd. Dyddiad Cau: 5 Hydref 2016. Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais Benefits: £18,961 - £22,377 pro-rata

Estates Technician

Blue Octopus Recruitment Limited :: Wrexham :: 25 days ago

... DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Dyddiad Cau: 5 Hydref 2016. Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais

Science Technician BLUS41314

Blue Octopus Recruitment Limited :: Wrexham :: 27 days ago

... ac yn berchen ar gymhwyster Gwyddoniaeth perthnasol ar y lefel yma. Dylai fod gennych brofiad blaenorol o weithio mewn amgylchfyd gwyddonol neu dechnegol. Bydd angen i chi hefyd fod a sgiliau ymarferol a threfniadol cryf ac yn gallu cynnal stoc, archwiliadau stoc a chysylltu â gwahanol gyflenwyr fel bo angen. Bydd angen cryn sylw i fanylder ac ...

Get new jobs for this search to your email for free!

By registering the Job Alert you accept the provisions of our Terms of Use.

Page     1