Job offers: tai chi

Sponsored
FlexPlus

Support Worker

FlexPlus :: Surrey :: 17 days ago

Ashcroft Care Services are currently recruiting for Support Workers to join their great teams based in Surrey and West Sussex. We offer competitive pay rates between (GBP)7.60-8.59 per hour, annual leave, full training provided, enhancement for diplomas, pension scheme, childcare vouchers, long service awards, onsite parking, Employee of the Month ...

Sponsored
FlexPlus

Warehouse Manager

FlexPlus :: Milton Keynes, Buckinghamshire :: 15 days ago

An exciting opportunity has arisen for a Warehouse Manager to join a leading company based in Milton Keynes. In return, we offer a competitive salary plus benefits. We are a well-established 3PL company offering comprehensive UK pallet distribution and commercial storage. We are a member of the Palletline Network with over 45 years in the ...

Sponsored
FlexPlus

Retail Security Officer

FlexPlus :: Gloucestershire :: 11 days ago

An excellent opportunity has arisen for a Security Officer to join Kingdom Security; one of the UK's fastest growing security/cleaning companies. In return we offer a company award scheme, optional work place pension, career progression and access to a substantial free online training academy for professional development. Kingdom Security ...

Compliance Officer - Swansea - 001702

Gwalia Housing :: Swansea, Swansea :: 10 days ago

... assessment and the maintenance of safe working practice in accordance with legislation and safety codes. You are required to be a car driver. Please note that in line with Tai Gwalia`s Probationary Procedure, employees will not normally be eligible to apply for internal, temporary, permanent, secondment or promotion opportunities until they have ...

Opportunità OPERATORE DI PRODUZIONE Pharma Veneto

Nonstop Recruitment :: 6 days ago

... Il mio cliente è un' azienda in forte crescita e che quindi offre un'importante stabilità economica e lavorativa. La realtà in cui si inserirebbe la risorsa premia chi dimostra capacità e professionalità e quindi permette interessanti possibilità di crescita professionale. I candidati ideali avranno: * Un minimo di 3 anni di esperienza ...

Work Based Assessor in Electro-Technical

Blue Octopus Recruitment Limited :: 15 days ago

... ar 5 safle cyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer. Yn y swydd hon bydd gofyn i chi asesur ystod lawn o gymwysterau NVQ lefelau 2 a 3 a dadansoddi anghenion hyfforddi ymgeiswyr yn y gweithle. Byddwch yn eu cofrestru ar gyrsiau priodol ac yn darparu ...

Personal Assistant - Carmarthenshire - 001701

Gwalia Housing :: Carmarthenshire :: 10 days ago

... gaining a qualification. Being a car driver is essential. This position may include sleep ins, on call and personal care as part of the role. Please note that in line with Tai Gwalia`s Probationary Procedure, employees will not normally be eligible to apply for internal, temporary, permanent, secondment or promotion opportunities until they have ...

Lecturer in GCSE Maths

Blue Octopus Recruitment Limited :: 7 days ago

... y gofyn. Byddwch yn cynnig arweiniad addysgol gwerthfawr, cymorth a chyngor i fyfyrwyr a gweithredu fel tiwtor personol ac yn cysylltu â rhieni yn ôl yr angen. Bydd rhaid i chi gwblhau a chyflwyno dogfennau y cytunwyd arnynt, er enghraifft; adroddiadau presenoldeb, cynlluniau gwaith, cofnodion gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi ...

Shop Manager

Blue Octopus Recruitment Limited :: Caernarfon, Gwynedd :: 10 days ago

... or blaen. Dyddiad Cau: 24 Tachwedd, 2016 Dyddiad Cyfweld: I'w gadarnhau Cyfeirnod: OP 1118 Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais

Get new jobs for this search to your email for free!

By registering the Job Alert you accept the provisions of our Terms of Use.

Page     1